S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

dvereaokna.eu


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

I. Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 

Predávajúci:

Juraj Šušota

Stránske 179

013 13  Stránske

Slovenská republika

IČO: 43887821

DIČ: 1072935457

Nie som platca DPH

Predávajúci svoju obchodnú činnosť vykonáva na základe živnostenského listu č. 580-39472 vydaným Obvodným úradom v Žiline

(ďalej len „predávajúci“),

 

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.cukrardekor.sk

(ďalej len „obchod“)

 

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.cukrardekor.sk.

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

-      Objednať je možné tovar, ktorý je skladom

-      Objednať je možné tovar, ktorý je na objednávku.

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.

4. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.

5. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu objednávky kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

 

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriér DPD, Zásielkovňa), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne na pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky a to spravidla do 2 pracovných dní v prípade, že tovar je na sklade. Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 21 kalendárnych dní. V prípade, že tovar je na objednávku, je dodacia doba maximálne 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. (Pre podrobné info si prosím pozrite sekciu "dodacie podmienky".)

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

6. V prípade, že kupujúci požaduje zaslanie tovaru do zahraničia, je potrebné uhradiť za tovar a prepravu na účet vopred a to po vzájomnej dohode s predávajúcim.

7. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.cukrardekor.sk alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.

Tovar zasielame kurierskou službou DPD (každý deň) a Slovenskou poštou (len v utorky). Uvedený cenník platí pre dodaciu adresu v Slovenskej republike. Do zahraničia tovar neposielame.

Výška prepravného:

- objednávky nad 60,- € platba na účet vopred (posielame DPD) .................................... 0,- €

- objednávky nad 60,- € dobierka (posielame DPD) ........................................................ 1,10 €

- osobný odber Stránske (pre viac info viď dodacie podmienky) ..................................... 0,- €

- kuriér DPD - platba na účet vopred ..................... 3,95 € (do 3 kg) ............. 4,70 € (nad 3 kg)

- kuriér DPD - dobierka .......................................... 5,05 € (do 3 kg) ............. 5,80 € (nad 3 kg)

- slovenská pošta 2.tr. - platba na účet vopred ............... 2,80 € (do 0,5 kg) ............ 3,60 € (do 1 kg)

- slovenská pošta 2.tr. - dobierka ..................................... 4,- € (do 0,5kg) ............... 4,80 € (do 1 kg)

V prípade, že chcete zásielku poslať 1.triedou je príplatok 0,40 € a musíte nám to oznámiť, ideálne v poznámke na konci objednávky. Slovenskou poštou posielame len v utorky.

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Všetky ceny uvedené na www.cukrardekor.sk sú vrátane DPH.

2. Kúpna cena je splatná

- pri prevzatí tovaru (od doručovateľa na dobierku)

- pri platbe na účet vopred. V tomto prípadne v termíne uvedenom na faktúre. Po úhrade faktúry bude kupujúcemu tovar odoslaný.

3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný ďalší pracovný deň po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.

5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, kuriér DPD) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.

2.Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.

 

3.Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho prostredníctvom emailu jurajsusota@azet.sk.

4.Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

 

5.Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené:

- prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho

- živelnou pohromou

 

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.cukrardekor.sk v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

 

 

Tieto obchodné podmienky boli upravené a vstúpili do platnosti 2.2.2024.

 

Cukrardekor

Juraj Šušota

OGU4YzM1OW